Publikációk

1. Хан М.А., Микитченко Н., Чахоян А.Н. Применение галотерапии в педиатрии // «Новые медицинские технологии» М. – 2008, С. 23-27.

/ M.A. Hán, N.A. Mikitcsenko, A.N. Csahoján: „A sóterápia alkalmazása a gyermekgyógyászatban” //”Új orvosi technológiák” – 2008, Moszkva, 23-27. old./

2. Хан М.А., Микитченко Н.А. Влияние галотерапии на показатели функции внешнего дыхания школьников, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями // Вестник восстановительной медицины. – 2009. – №2. – с 58-61.  

/ M.A. Hán, N.A. Mikitcsenko: „A sóterápia hatása a heveny légúti betegségekkel gyakran betegeskedő iskolások légzésfunkciójára” //A regeneratív orvoslás hírnöke. – 2009, 2. szám, 58-61. old./

3. Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Динамика показателей  мукозального иммунитета, цитобактериологического и морфофункционального состояния  слизистой ротоглотки у часто болеющих  школьников под влиянием галотерапии (Часть 1) // Аллергология и иммунология в педиатрии. –2011. – 1 (24). -С. 33-35.

/ M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „A nyálkahártya-immunitás-, valamint a szájgarat-nyálkahártya citobakteriológiai és a morfofunkcionális állapotmutatóinak dinamikája, gyakran betegeskedő iskolás gyermekeknél, sóterápia hatására (1. rész)// Allergológia és immunológia a gyermekgyógyászatban. – 2011, 1. szám (24) – 33-35. old./

4. Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Динамика показателей  мукозального иммунитета, цитобактериологического и морфофункционального состояния  слизистой ротоглотки у часто болеющих  школьников под влиянием галотерапии (Часть 2) // Аллергология и иммунология в педиатрии. –2011. – 2 (25). -С. 30-33.

/ M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „A nyálkahártya-immunitás-, valamint a szájgarat-nyálkahártya citobakteriológiai és a morfofunkcionális állapotmutatóinak dinamikája, gyakran megbetegedő iskolás gyermekeknél, sóterápia hatására (2. rész)// Allergológia és immunológia a gyermekgyógyászatban. – 2011, 2. szám (25) – 30-33. old./

5. Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Применение галотерапии для оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры №2- 2012 – стр. 31 – 35.

/M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „A sóterápia alkalmazása a gyermekek egészségesebbé tételére az általános iskolákban”. //A balneológia, a fizikoterápia és a gyógytorna kérdései. – 2012, 2. szám, – 31-35. old./

6. Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А., Лян Н.А., Вахова Е.Л., Куянцева Л.В., Иванова Д.А. Медицинская технология применения галотерапии для оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях: Пособие для врачей и научных работников. – М., 2012. – 18 с.

/ M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko, N.A. Lján, E.L. Váhova, L.V. Kujánceva, D.A. Ivanova: „A sóterápia alkalmazásának orvosi technológiája a gyermekek egészségesebbé tételére az általános iskolákban”. Módszertani munkafüzet orvosok és tudományos munkatársak számára. – 2012, Moszkva, – 18 oldal;/