A száraz sóaeroszolos terápia alkalmazása Oroszországban és Litvániában

A hatékonyság néhány jellemző adata

Oroszországi és lettországi intézmények, amelyek gyermekek számára alkalmazzák a szabályozott száraz sóaeroszolos terápiát

Intézmény

Oroszország

Litvánia

Gyermekkórházak

17

4

Gyermek szakrendelők

31

4

Gyermekszanatóriumok

23

8

Rehabilitációs-, gyógyító-, diagnosztikai központok

20

6

Gyermekotthonok, árvaházak

11

Óvodák, Bölcsődék

65

1

Iskolák

21

Néhány adat a szabályozott sóterápia hatékonyságáról

A szabályozott sóterápia hatékonysága Publikációk

A sóterápia alkalmazása a tanévben az általános iskolákban, a gyermekek egészségesebbé tételének hatékony módszere. A kórmegelőző, sóterápiás kúra, a felére csökkenti a heveny, légúti, fertőzéses megbetegedéseket.Azok között a gyermekek között, akik gyógyító célú sóterápiában részesültek, egy éves megfigyelés alapján, a heveny légúti megbetegedések száma, egy gyermekre számítva 1,9-szer kevesebb lett (P<0,05 a kontrollcsoporthoz viszonyítva).

A sóterápia alkalmazási eredményeinek hosszútávú monitorozása, 6 és 12 hónap múlva is bizonyította a terápiás hatás tartósságát.

Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Применение галотерапии для оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях// Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. – 2012. – №2. – С.31-35. /M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „A sóterápia alkalmazása a gyermekek egészségesebbé tételére az általános iskolákban”. //A balneológia, a fizikoterápia és a gyógytorna kérdései. – 2012, 2. szám, – 31-35. old./
A 12 hónap múlva elvégzett követési megfigyelések bizonyították a sóterápiás hatás tartósságát: a heveny légúti megbetegedések frekvenciája 1,7-szer volt kisebb, a heveny visszaesések orr-fül-gégészeti patológiája pedig 1,5-ször volt ritkább, a kontrollcsoporttal összehasonlítva.A klinikai-funkcionális mutatók eredményeinek összesített értékelése alapján, a sóterápia hatékonysága egyszerű, heveny légcsőhurut esetében 92,4%-os volt, míg az egészséges kontrollcsoportban 78,7%-os, (P<0,05). Az összesítő értékelés adatai alapján, a tüdőasztmában szenvedő gyermekek komplex gyógyításának hatékonysága, a sóterápia beiktatásával 87,3%-os –, míg a kontrollcsoportnál 73,2%-os volt, (P<0,05). A követő megfigyelések bizonyították a terápiás hatás tartósságát.A sóterápia lefolytatása után 6 hónappal, az esetek 72%-ában megmaradtak a pozitív eredmények, míg a kontrollcsoportban ez 58,3%-os volt, (P<0,05). Разумов А.Н., Хан М.А., Червинская А.В., Чахоян А.Н., Микитченко Н.А. Применение галотерапии в педиатрии // Новые медицинские технологии. – 2008. – №1. – С. 17-27./ A.N. Razumov, M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, A.N. Csahoján, N.A. Mikitcsenko,: „A sóterápia alkalmazása a gyermekgyógyászatban” //”Új orvosi technológiák” – 2008, 1. szám, 17-27. old./
Az kísérletek eredményeinek összesített értékelése lehetővé tette, hogy meghatározzák a sóterápia bizonyíthatóan magasabb terápiás hatékonyságát (87%), a kontrollcsoporttal szemben (55%), (P<0,05). A követő megfigyelések bizonyították a terápiás hatás tartósságát. 12 hónap múlva, a sóterápia hatására, a heveny légúti-, a krónikus légúti- és tüdő- és az orr-fül-gégészeti megbetegedések száma, 1,7-szer, ill. 1,5-ször volt kisebb, míg a kontrollcsoportban, 1,2-szer. A sóterápiás kurzus után egy évvel, több mint 1,5-szörösen lecsökkent a gyermekek hiányzásának száma a bölcsődékben, óvodákban és az iskolákban. Вахова Е.Л., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Оздоровление часто болеющих детей // Всероссийский форум “Развитие санаторно-курортной помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации, 22-24 июня 2010 года. Тезисы. – МЗ и соцразвития РФ, 2010. – С.93-94./ E.L. Váhova, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „Gyakran betegeskedő gyermekek gyógyulása”. //Összorosz Fórum:”A regeneratív orvoslás és az orvosi rehabilitáció szanatóriumi segítségének fejlesztése”, 2010.jun.22-24. Tézisek. – Az Orosz föderáció Egészségügyi- és Szociális Fejlesztések Minisztériuma, 2010, 93-94.old./

A három hónapos megfigyelés alatt, a sóterápiás csoportban csak 14 heveny légúti vírusfertőzés fordult elő, összesen 104 tünetes nappal.A kontrollcsoportban 55 esetben tapasztaltunk heveny légúti vírusfertőzést, összesen 585 tünetes nappal. A sóterápiás csoport alanyai közül, tehát negyedannyian kapták meg a vírusfertőzést, és 5,6-szor rövidebb ideig voltak betegségtüneteik. A heveny légúti vírusfertőzések előfordulásainak elemzése kimutatta, hogy a kontrollcsoport tagjai közül azoknál, akiknek COPD-re mutató kockázati tényezőik voltak, 60%-ban fordult elő megbetegedés, míg a sóterápiás csoportban, az ugyanezzel a kockázati tényezőkkel rendelkezőknek csak 18%-a betegedett meg heveny, légúti, vírusfertőzésekben (p <0,01).

A sóterápiás csoport 14 esetével szembeni, ami 16%-os penetrációt jelent, a kontroll csoportban 55 eset fordult elő, ami 63%-os penetráció volt (p <0,001).

Chervinskaya A.V. Dry sodium chloride aerosol against acute respiratory viral infections/European Respiratory Journal, 2009; 34: Suppl. 53, 401.p./ A.V. Chervinskaya: „Száraz nátrium klorid aeroszol a heveny légúti vírusfertőzések ellen”. /Európai Légzőszervi Lap, 2009, 34. szám, 401.old./

Az elvégzett, többfaktoros diszperziós analízis kimutatta, hogy a sóterápia-tényező statisztikailag lényeges eleme a nyálkahártya-immunitásmutató dinamikájának: SIgA1 (F=9,96 р<0,03) и SIgA2 (F=6,99 р<0,02), ami azt bizonyítja, hogy a különféle csoportokban, az immunglobulin A kiválasztásában tapasztalható szintkülönbségek alapvető okát, a száraz, magas diszperzitású, nátrium klorid aeroszolban kell keresni.

Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А. Динамика показателей  мукозального иммунитета, цитобактериологического и морфофункционального состояния  слизистой ротоглотки у часто болеющих  школьников под влиянием галотерапии (Часть 2) // Аллергология и иммунология в педиатрии. –2011. – 2 (25). -С. 30-33./M.A. Hán, A.V. Chervinskaya, N.A. Mikitcsenko: „A nyálkahártya-immunitás-, valamint a szájgarat-nyálkahártya citobakteriológiai és a morfofunkcionális állapotmutatóinak dinamikája, gyakran megbetegedő iskolás gyermekeknél, sóterápia hatására (2. rész)// Allergológia és immunológia a gyermekgyógyászatban. – 2011, 2. szám (25) – 30-33. old./